"OBIADEK POD KOTWICĄ" - Polityka bezpieczeństwa informacji w naszej firmie - Obiadek pod kotwicą

Przejdź do treści
OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 216.679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119, s.1) informujemy, iż:


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest "Obiadek pod Kotwicą" z siedzibą w Wieluniu


2. Kontakt z Administratorem – 98-300 Wieluń, ul. Częstochowska 49, e-mail biuro@obiadekpodkotwica.pl


3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.


4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub:

- Podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia
- Biuro rachunkowe


5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane tylko do momentu zrealizowania celu – przesłania drogą mailową lub telefoniczną odpowiedzi na Pani/Pana pytanie.


6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.


7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.


8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy..

Wróć do spisu treści